Skip directly to content

שיתוף של בת/בן הזוג

לשמור על הלהבה, לשתף את בת/בן הזוג

  • כדי לשמור על חיי המין בתוך המערכת הזוגית, יש צורך ביותר מאשר כשירות גופנית. חיזוקים חיוביים בין בני הזוג והכנסת חידושים מרעננים לחיי המין מסייעת מאד לשמירה על הניצוץ.  
  • שיתוף של בת/בן הזוג במידע אודות אפשרויות הטיפול וההתמודדות, עשויה להעלות את סיכויי ההצלחה. לשם כך, שני בני הזוג צריכים להגיע לפגישת הייעוץ. נוכחות של בן/בת זוג בפגישה הטיפולית מאפשרת להם ללמוד יותר על הטיפול ולתרום להצלחתו.
  • גברים הסובלים מהפרעות בתפקוד הזקפה מגיבים בדרכים שונות, החל מחרדה מפני כשלון ועד להימנעות מיוזמה של מגע או לחשש מפני אינטימיות, שגורר אחריו ריחוק פיזי בין בני הזוג. בת הזוג עלולה לחוש אשמה ("האם זה בגללי?") ודחויה ("הוא לא מתקרב אליי, הוא כבר לא אוהב אותי"). במחקר רטרוספקטיבי שנערך בקרב גברים הסובלים מהפרעה בתפקוד הזקפתי ובנות זוגן, נמצא שזוגות לא קיימו ביניהם שום קשר אינטימי במשך תקופה של עד 15 שנה לפני שהגבר אובחן כסובל מהבעיה. במצב כזה, גם אם יינתנו לגבר האמצעים להשיב לעצמו את הזקפה, לא יתקיימו יחסי מין לפני שינקטו צעדים לעזור לבני הזוג לשקם את הקשר האינטימי ביניהם.
  • חשוב שרופאים ומטפלים יכירו בחשיבות תפקידו/ה של בן/בת הזוג בטיפול ויציעו גם להם דרכים לשפר את ההתמודדות עם המצב.
  • בעיות מיניות וקונפליקטים זוגיים שכיחים בקרב נשים שבן זוגן מתמודד עם הפרעה בזקפה. בעיות אלו עלולות בעצמן לתרום או לגרום להפרעה בזקפה ויכולות אף לפגוע בטיפול ובסיכויי הצלחתו.