Skip directly to content

פגישה עם הרופא

בעיה בנושא התפקוד המיני... ולא רק בו:
פנית לרופא/ה לקבל עזרה? אתה בדרך הנכונה!

פנייה לרופא/ה היא צעד חשוב ומשמעותי לקראת פתרון הבעיה וחזרה לחיי מין מספקים.

בפגישתך עם הרופא/ה, תוכל לצפות שיעלו השאלות הבאות:

 • האם אתה נוטל תרופות?
 • האם אתה סובל ממחלות כלשהן או מבעיות רפואיות כלשהן?
 • האם אתה מעשן?
 • האם אתה צורך אלכוהול במשך השבוע?
 • האם אתה משתמש בסמים?
 • האם אתה מסוגל להגיע לזקפה ולשמר זקפה?
 • האם אתה מתעורר עם זקפת בוקר?
 • כמה זמן אתה חווה את התסמינים שאתה מתאר?
 • האם אתה נמצא כעת במערכת יחסים?
 • כיצד  הבעיה משפיעה עליך באופן כללי?
 • כיצד מגיב/ה בן/בת הזוג שלך להפרעה בתפקוד הזקפתי שלך?

חשוב שתיידע את הרופא בתשובות לשאלות אלה