Skip directly to content

בחן את עצמך

בחן את עצמך - האם אתה סובל מהפרעה בזקפה?

זכור. שאלון זה אינו תחליף להתייעצות עם רופא/ה. חשוב שתשוחח על תוצאותיו עם הרופא/ה שלך בפגישתכם הקרובה.

כשאתה חש עוררות מינית, הפין שלך...

  •   קשה לגמרי ובזקפה מלאה
  •   קשה: לא לגמרי, אבל ברמה שמאפשרת חדירה
  •   קשה, אבל לא מספיק כדי לקיים יחסי מין
  •   גדל אבל לא מתקשה

 

  • יש לך זקפה בדרגה 4. יתכן שאין לך כלל הפרעה בזקפה- רוץ ספר לחברה
  • יש לך זקפה בדרגה 3. יתכן שיש אצלך מידה מסוימת של הפרעה בזקפה. התייעץ עם הרופא/ה שלך כדי לקבל אבחנה מדויקת.
  • יש לך זקפה בדרגה 2. כנראה שיש אצלך מידה מסוימת של הפרעה בזקפה.התייעץ עם הרופא/ה שלך כדי לקבל אבחנה מדויקת.
  • יש לך זקפה בדרגה 1, המציינת הפרעה בזקפה. התייעץ עם הרופא/ה שלך כדי לקבל אבחנה מדויקת.