Skip directly to content

אתה לא לבד

טיפול בבעיה בזקפה יכול לשפר את הזקפה שלך גם אם אתה נמצא בדרגה 2,1 או 3 ויכול להביא אותך לזקפה בדרגה 4

אתה לא לבד

כאמור, סוגיית התפקוד המיני רווחת בקרב כ-50% מבני הארבעים ומעלה. רובם שומרים על שתיקה ומעדיפים שלא לדבר על כך, ובכך לא מקדמים את הפתרון ולא מקבלים עזרה.

ניתן לטפל בבעיה באמצעות טיפולים לא תרופתיים וכן באמצעות טיפולים תרופתיים שונים.